Clothing > Uniforms > Blitz Kids Silver Tournament Karate Gi - 14oz