Clothing > Uniforms > Blitz Kids Kokoro Karate Gi - 10oz