Clothing > Uniforms > Blitz Adult Kokoro Karate Gi - 10oz