Training Aids > Nunchaku > Blitz Blue Foam Ball Bearing Nunchaku