Jujitsu > Gis & Uniforms > Blitz Kids Arte Suave Brazilian Jiu Jitsu Gi - 325g