Training Aids > Nunchaku > Blitz Red Foam Ball Bearing Nunchaku