Training Aids > Nunchaku > Blitz Octagonal White Oak Nunchaku