Protection > Body Armour > Blitz Kali Reversible Armour