Protection > Body Armour > Blitz Kali Reversible Body Armour