Kids > Training Aids > Blitz Red Foam Cord Nunchaku