Jujitsu > Gis & Uniforms > Blitz Kids Traditional Jujitsu Gi - 10oz