Jujitsu > Gis & Uniforms > Blitz Adult Lutador Brazilian Jiu Jitsu Gi - White - 550g