Clothing > Uniforms > Blitz Adult Silver Tournament Karate Gi - 14oz