Brazilian Jiu Jitsu > Gis & Kimonos > Blitz Kids Arte Suave Brazilian Jiu Jitsu Gi - 325g