Home > Training Aids > Nunchaku > Black / Blue Foam Safety Ball Bearing Nunchaku 12 Inch